Standarddetaljer Stående dubbelfals

Download standarddetaljer för stående dubbelfalsat tak
Markera för nedladdning. Visa först? Klicka på medietitel önskas även som DWG önskas även per post Storlek Typ Språk Ändring
Välj allt Välj allt
  
Eave, box gutter with fascia, structured underlay
181 KB PDF/DWG English 19.10.15
  
Eave, half round gutter with fascia, structured underlay
47 KB PDF/DWG English 19.10.15
  
Box gutter to a parapet wall, safety waterproof layer, structured underlay
63 KB PDF/DWG English 18.07.14
  
Side abutment, rendered wall, structured underlay
46 KB PDF/DWG English 17.07.14
  
Valley gutter, roof pitch>10°< 30°, soldered lap-lock joint, structured underlay
54 KB PDF/DWG English 17.07.14
  
Hip, timber batten, flatened seam, structured underlay
50 KB PDF/DWG English 17.07.14
  
Ridge, mono pitch roof with ventilation outlet, wall connection, pinched seam , structured underlay
47 KB PDF/DWG English 26.10.15
  
Ridge, mono pitch roof, without timber batten, structured underlay
161 KB PDF/DWG English 26.10.15
  
Ventilated ridge, min 25 degs, low position, flattened seam, structured underlay
210 KB PDF/DWG English 26.10.15
  
Ventilated ridge, high position, pinched seam, structured underlay
48 KB PDF/DWG English 26.10.15


RHEINZINK worldwide