RHEINZINK's beskrivelsestekster

Her finner du forslag til generelle beskrivelsestekster til taktekkinger og fasadekledninger. Last dem ned her.Ladda ned RHEINZINKs handbok om falsteknik
Markera för nedladdning. Visa först? Klicka på medietitel önskas även per post Storlek Typ Språk Ändring
Välj allt Välj allt
  
RHEINZINK FALSTEKNIK PLANERING OCH ANVÄNDNING
2 MB PDF Svenska 12.05.15


Svenska Broschyrer
Markera för nedladdning. Visa först? Klicka på medietitel önskas även per post Storlek Typ Språk Ändring
Välj allt Välj allt
  
Kvalitet för generationer
3 MB PDF Svenska 12.02.14
  
RHEINZINK TAKAVVATTNING
2 MB PDF Svenska 27.03.14


Kvalitetsstandard för zink
Markera för nedladdning. Visa först? Klicka på medietitel önskas även per post Storlek Typ Språk Ändring
Välj allt Välj allt
  
QUALITY ZINC (foldout flyer)
574 KB PDF English 05.10.16
Download Zincspiration
Markera för nedladdning. Visa först? Klicka på medietitel önskas även per post Storlek Typ Språk Ändring
Välj allt Välj allt
  
Zincspiration
6 MB PDF English 13.05.14
  
Zincspiration - Retrospektive
2 MB PDF English 07.10.14
  
Zincspiration_The facination of a natural material (brochure)
2 MB PDF English 20.01.15
  
Zincspiration - Reponsible-minded architecture with an eye for detail
4 MB PDF English 08.09.16


Samlad förteckning över informationsblad för nedladdning
Markera för nedladdning. Visa först? Klicka på medietitel önskas även per post Storlek Typ Språk Ändring
Välj allt Välj allt
  
Faktablad - hetvattenkorrosion
37 KB PDF Svenska 15.08.12
  
Faktablad - bitumenkorrosion
37 KB PDF Svenska 07.08.12
  
Faktablad - strukturerat skiljeskikt
37 KB PDF Svenska 15.08.12
  
RHEINZINK Faktablad – rengöring
43 KB PDF Svenska 26.08.15
  
Faktablad – zink I overhang/underbeklädnad
37 KB PDF Svenska 24.04.14
  
Faktablad - transport och lagring
590 KB PDF Svenska 15.08.12
  
RHEINZINK Faktablad – rengöring
43 KB PDF Svenska 26.08.15
  
Faktablad - expansion i hängrännor
58 KB PDF Svenska 29.06.16


RHEINZINK worldwide