Materialet vårt

Materialet RHEINZINK

RHEINZINK är ett varumärke för titanzink, tillverkad enligt DIN EN 988. Legeringen består av elektrolyt-finzink med 99,995 % renhetsgrad enligt DIN EN 1179. Därtill kommer exakt definierade mängdandelar av koppar och titan. Legeringens sammansättning är vid sidan av andra faktorer av betydelse för de materialtekniska egenskaperna samt även för färgen på RHEINZINK-patinan.
Råmaterialet smälts, gjuts och lindas upp i en enda kontinuerlig arbetsgång till en rulle på en stålhylsa i en jämn och störningsfri materialkvalitet. Dessa rullar vidarebearbetas som universell utgångsprodukt för tillverkning av det högvärdiga takavvattningsprogrammet från RHEINZINK samt för tillverkning av monteringsfärdiga delar för taktäckning och fasadbeklädnad inklusive nödvändiga byggprofiler.

RHEINZINK finns i fyra olika produktlinjer:RHEINZINK – CLASSIC, -prePATINA og – artCOLOR.
Läs mer här.

Materialegenskaper

 • Densitet (spec. vikt): 7,2 g/cm3
 • Smältpunkt: 418 °C
 • Rekristallisationsgräns: > 300 °CExpansionskoefficient i valsens längdriktning: 2,2 mm/m x 100 K
 • Expansionskoefficient i valsens tvärriktning: 1,7 mm/m x 100 K
 • Elasticitetsmodul ≥ 80.0000 N/mm²
 • inte magnetiskt
 • inte brännbart

Fler uppgifter om de materialtekniska egenskaperna finns i kriteriekatalogen ”QUALITY ZINC”Produktsertifisering

Enligt europeisk standard ska tillverkaren märka produkten. Våra RHEINZINK-produkters äkthet visas av följande markeringar.

 • RHEINZINK-formatplåtar och band: fortlöpande stämpling på metallundersidan med färgstämpel.
 • Takrännor och stuprör: fortlöpande stämpling med präglingsstämpel.
 • Tillbehör för takavvattningar: präglingsstämpel.
 • Pallar med takavvattningsprodukter: Dekaler på förpackningen med utförliga produktdata.


Ett viktigt kännetecken för kvalitet är vår RHEINZINK-präglingsstämpel, som finns på våra takavvattningsprodukter. Med sina närmare 500 komponenter är systemet måttanpassat och har därmed garanterad perfekt passform.

Kvalitet

 • DIN ISO 9001:2008-certifierat
 • DIN ISO 14001:2004-certifierat
 • EN 16001:2009-certifierat
 • QUALITY ZINC


Mångårig erfarenhet i kombination med ständig innovationsberedskap har gett RHEINZINK-produkterna en enastående material- och tillverkningskvalitet. Den patenterade produktionslinjen med gjut- och valsstationer och permanenta kontroller av de enskilda produktionsfaserna, alla mekanisk-tekniska egenskaper, samt materialets måttoleranser garanterar den jämna och höga kvalitetsstandarden.

Mångårig erfarenhet i kombination med ständig innovationsberedskap har gett RHEINZINK-produkterna en enastående material- och tillverkningskvalitet. Den patenterade produktionslinjen med gjut- och valsstationer och permanenta kontroller av de enskilda produktionsfaserna, alla mekanisk-tekniska egenskaper, samt materialets måttoleranser garanterar den jämna och höga kvalitetsstandarden. Detta erkända tyska kontrollinstitut har utvecklat en egen kvalitetsmärkning för byggzink. Kriteriekatalogen över alla kvalitetskriterier innehåller alla materialvärden och tillåtna toleranser för halvfabrikatets kvalitet (band och formatplåtar). Sex gånger per år utförs en oanmäld kontroll av en kontrollant från TÜV Rheinland.

Främst kontrolleras de kvalitetskännetecken som överstiger normens krav, som t.ex. minsta tillåtna tjockleksavvikelse på endast ±0,020 mm, de lägre längd- och breddtoleranser på +2,0/-0 mm och en förhöjd töjningsgräns (Rp 0,2).

Vi har dokumenterat vårt miljöarbete genom att införa miljöledningssystemet ISO 14001:2004, testat och certifierad av testorganisationen TÜV Rheinland. Vi har dessutom infört ett energiledningssystem enligt DIN EN 16001. Vårt mål är att spara energi, resurser och hålla miljöpåverkan från våra produkter så liten som möjligt.

Produkterklæring

EG-konformitetsbekräftelse/CE-märkning

Som tillverkare av tak- och fasadprodukter är vi skyldiga att bekräfta att våra produkter uppfyller kraven i befintliga, harmoniserade EN-normer. Denna förklaring gäller inte endast våra självbärande ståndfalsar och klicklister utan även formatplåtar.Dessa produkter klassas som ”användbara” enligt §5 i den tyska byggproduktlagen. CE-märkningen bifogas vid leveransen.

EG-konformitetsförklaring finns bland vårt nedladdningsmaterial.

REACH-förordning EG/1907/2006

Enligt REACH-förordningen EG/1907/2006 råder registreringsplikt i Europa för allt material som tillverkas i en produktionsmängd > 1 ton/år. Därutöver måste, enligt artikel 33 i förordningen, tillverkare av produkter som innehåller särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt artikel 57 ff. samt bilaga XIV i förordningen till en mängd av > 0,1 %, uppmärksamma sina kunder på dessa ämnen samt ställa information om säker användning av dessa produkter till förfogande.

För våra RHEINZINK-produkter gäller:

 • RHEINZINK-produkter är inte registreringspliktiga i förordningens hänseende, eftersom det rör sig om produkter och inte om material.
 •  Våra råvaruleverantörer har förregistrerat sina material som faller under REACH-förordningen och kommer att registrera dem inom den avsedda tidsramen.
 • RHEINZINK-produkter innehåller inga särskilt farliga ämnen (SVHC) i koncentrationer > 0,1 % och är därmed inte registreringspliktiga.

Vår REACH-deklaration finns bland vårt nedladdningsmaterial.

Miljövarudeklaration enligt ISO 14025 typ III och EN 15804

Certifiering av byggnader enligt hållbarhetskriterierna får en allt större betydelse globalt sett. I olika certifieringssystem, exempelvis DGNB, LEED och BREEAM, används verifierade produktdata ur produktspecifika deklarationer eller ur allmänna databaser då livscykelanalyser för byggnader tas fram. Vi förlitar oss på transparens och verkliga data och har dessutom miljövarudeklarationer enligt ISO 14025 typ III och EN 15804 för våra produktserier PATINA LINE, PROTECT LINE och INTERIEUR LINE.

Ta reda på mer om de miljövänliga egenskaperna hos RHEINZINK ...

Produkterklæringer
Markera för nedladdning. Visa först? Klicka på medietitel önskas även per post Storlek Typ Språk Ändring
Välj allt Välj allt
  
Environmental product declaration PATINA LINE - blue-grey and graphite-grey (brochure)
2 MB PDF English 21.08.18
  
Environmental product declaration CLASSIC - bright-rolled (brochure)
1 MB PDF English 04.12.18


RHEINZINK worldwide