Takavvattningssystem

Arkitekturdetaljer

Vinkelfals

Rheinzink vinkelfals Liebeskind Villa
  • Levande och elegant struktur även på stora ytor

  • Såväl koniska ytor som konkava och konvexa rundade ytor kan utföras

  • För taklutningar från 25° (35° i snörika områden)

  • Markant visuell uppdelning av takytorna tack vare ca 12 mm falsbredd

  • Enkel och rationell läggning

  • Förprofilerade plåtar kan användas

  • Plåtlängder på upp till 16,0 m möjliga

RHEINZINK-vinkelfals

RHEINZINK-Clipfix

Vinkelfalsen är en jämförelsevis ny utveckling inom området för traditionell plåtslageriteknik. Det är först i början av 1900-talet som den nämns allmänt i facklitteraturen. Vid taklutningar över 25° resp. över 35° i snörika områden kan den användas för mer markerade tak. Den enkla tillslutningen av falsen till vinkelfals leder i jämförelse med dubbelfalsen till en bättre upptagning av temperaturbetingade längdförändringar. Någon utvidgning på grund av stress i materialet uppstår inte. Resultatet blir en yta med reducerad vågbildning.

Vinkelfalsen används framför allt i mycket framträdande områden med starkt lutande metalltäckningar och t.ex. på balustrader, utbyggnader eller mansardtak, både i klassiskt vertikal, snedställd eller horisontell tillämpning. Utseendemässigt verkar den bredare än dubbelfalsen och den ger också objekt med stora ytor en mer levande och markant struktur.

Download
Markera för nedladdning. Visa först? Klicka på medietitel önskas även per post Storlek Typ Språk Ändring
Välj allt Välj allt
  
RHEINZINK TAKBEKLÄDNADER
2 MB PDF Svenska 06.04.16
  
Kvalitet för generationer
3 MB PDF Svenska 12.02.14


RHEINZINK worldwide