Takavvattningssystem

Arkitekturdetaljer

Formatplåtar

Formatplåtar i RHEINZINK "förpatinerad pro skiffergrå", Trumph Sachsen, Tyskland
  • För taklutningar från 10°

  • Imponerande estetisk framtoning

  • Spets-, kvadrat- och storplåt

  • Variabla former och mått

  • Tillverkas hantverksmässigt eller industriellt

  • Anpassning till alla komplexa takgeometrier och nästan alla rundningar är möjliga

  • Optimal användning vid torntäckning, kulturminnesvård och renoveringar

RHEINZINK-formatplåtar

Kvadrat- och spetsplåtarna bildar gruppen RHEINZINK-småplåtar. I motsats till plattor eller takspån med liknande estetisk charm har de framkanter på översidan och bakkanter på undersidan i form av en enkelfals. Kan framställas både hantverksmässigt och industriellt. Tack vare det lilla formatet får man säkra och estetiskt tilltalande lösningar även vid geometriskt komplicerade byggkroppar. Nästan alla rundningar kan utföras utan problem. Till de klassiska användningsområdena för små plåtar hör därför beklädnad av takkupor, skorstenar och taksprång. 

RHEINZINK-storplåtar används till följd av sina mått på stora tak. RHEINZINK-storplåtar ger stora möjligheter till byggnadsstrukturering. De kan läggas vertikalt, horisontellt och diagonalt i olika byggbredder. Den varierbara falsförskjutningen öppnar ytterligare, nästan obegränsade gestaltningsmöjligheter. Komplexa byggnader med konvex och konkav geometri kan också förverkligas med detta taksystem.

Download
Markera för nedladdning. Visa först? Klicka på medietitel önskas även per post Storlek Typ Språk Ändring
Välj allt Välj allt
  
RHEINZINK TAKBEKLÄDNADER
2 MB PDF Svenska 06.04.16
  
Kvalitet för generationer
3 MB PDF Svenska 12.02.14


RHEINZINK worldwide