Trapetsprofil

Hier steht ein alternativer Text
  • Linjärt och svalt formspråk

  • Profil med ”två ansikten”, eftersom man kan välja att visa en A- eller en B-sida

  • Långvarigt skydd av byggnaden mot väder och vind tack vare framförhängd, ventilerad fasad

  • Läggningsriktning horisontellt, vertikalt och kombinationer av dessa är möjlig

  • Ekonomisk byggprofil i två tvärsnitt

  • Enkelt, snabbt montage

  • Infästning direkt på underkonstruktionen

RHEINZINK-trapetsprofil

Såväl vid horisontell, vertikal som diagonal uppläggning övertygar den ribbformade trapetsprofilen genom sitt kantigt svala formspråk. Den kontrastrika effekt som uppstår med ljusets infall är mer intensiv än vid den ganska dämpade sinusprofilen. Möjligheten att välja mellan A- eller B-sidan som synlig sida gör denna fasadbeklädnad till en profil med ”två ansikten”.

Download
Markera för nedladdning. Visa först? Klicka på medietitel önskas även per post Storlek Typ Språk Ändring
Välj allt Välj allt
  
RHEINZINK FASADBEKLÄDNAD
2 MB PDF Svenska 05.04.17
  
Kvalitet för generationer
3 MB PDF Svenska 12.02.14


RHEINZINK worldwide