Sinusprofil

Hier steht ein alternativer Text
  • Sinusvågens flytande form med böljande charm

  • Långvarigt skydd av byggnaden mot väder och vind tack vare framförhängd, ventilerad fasad

  • Läggningsriktning horisontellt, vertikalt eller diagonalt och kombinationer av dessa är möjlig

  • Ekonomisk byggprofil i två tvärsnitt

  • Även rundade ytor kan utföras

  • Enkelt, snabbt montage

  • Infästning direkt på underkonstruktionen

RHEINZINK-sinusprofil

Tack vare den klassiska sinuskurvans flytande form har sinusprofilen en särskild böljande charm. De olika läggningstyperna – horisontellt, vertikalt eller diagonalt – möjliggör både en fin strukturering och en tydlig uppdelning av fasaden i fält. Mjuka ljus- och skuggeffekter gör att det särskilt på större ytor uppstår ett charmerande livlighet.

Download
Markera för nedladdning. Visa först? Klicka på medietitel önskas även per post Storlek Typ Språk Ändring
Välj allt Välj allt
  
RHEINZINK FASADBEKLÄDNAD
2 MB PDF Svenska 05.04.17
  
Kvalitet för generationer
3 MB PDF Svenska 12.02.14


RHEINZINK worldwide