Slusspanel SF 25

Hier steht ein alternativer Text
  • Intressant, i ögonfallande horisontell fasaduppdelning

  • Långvarigt skydd av byggnaden mot väder och vind tack vare framförhängd, ventilerad fasad

  • Läggningsriktning vertikal och diagonal

  • Fritt val av bredd mellan 200 mm och 333 mm

  • Variabel fogbredd 0–30 mm

  • Panellängder upp till 4 000 mm

  • Även rundade ytor kan utföras

  • Enkel, snabb montering av fog med spont och not

  • Dold infästning

RHEINZINK-slusspanel

Den speciella fördelen med slusspanelen ligger i det fria valet av axelmåttet 200–333 mm och de variabla fogbredderna på 0–30 mm. Tillsammans med flexibiliteten när det gäller läggningsriktning (vertikalt och diagonalt) eller i kombination med RHEINZINK-horisontalpanel erbjuder slusspanelen dig som arkitekt ett utomordentligt utrymme vid genomförandet av gestaltningsidéer. Fasaden kan optimeras oavsett hur den är formgiven.

Download
Markera för nedladdning. Visa först? Klicka på medietitel önskas även per post Storlek Typ Språk Ändring
Välj allt Välj allt
  
RHEINZINK FASADBEKLÄDNAD
2 MB PDF Svenska 05.04.17
  
Kvalitet för generationer
3 MB PDF Svenska 12.02.14


RHEINZINK worldwide