Horisontalpanel H 25

Hier steht ein alternativer Text
  • Intressant, distinkt horisontell fasaduppdelning

  • Långvarigt skydd av byggnaden mot väder och vind tack vare framförhängd, ventilerad fasad

  • Kraftig uppdelning av fasaden genom 20 mm skuggfog

  • Fritt val av bredd mellan 200 och 333 mm

  • Indirekt, övertäckt infästning

  • Optimal upptagning av längdändringar (därför är panellängder på 6 000 mm möjliga)

  • Även rundade ytor kan utföras, snabb montering

RHEINZINK-horisontalpanel

Horisontalpaneler liknar slusspaneler och påminner till ursprunget om trähusfasader. Panelerna, som är försedda med en randprofil på två sidor, monteras med den fast definierade fogen på 20 mm indirekt med en speciell RHEINZINK-profil. Tack vare denna teknik kan temperaturbetingade längdändringar fångas upp.

Download
Markera för nedladdning. Visa först? Klicka på medietitel önskas även per post Storlek Typ Språk Ändring
Välj allt Välj allt
  
RHEINZINK FASADBEKLÄDNAD
2 MB PDF Svenska 05.04.17
  
Kvalitet för generationer
3 MB PDF Svenska 12.02.14


RHEINZINK worldwide