Fjällpanel ST 40

Hier steht ein alternativer Text
  • Mycket individuell gestaltning genom en fjällartad karaktär

  • Vacker schattering, kraftiga konturer

  • Långvarigt skydd av byggnaden mot väder och vind tack vare framförhängd, ventilerad fasad

  • Fritt val av bredd mellan 200 och 333 mm

  • Panellängder upp till 4 000 mm

  • Dold infästning

RHEINZINK-fjällpanel

Tack vare sin fjällartade karaktär utan skuggfogar är fjällpanelen en mycket individuell fasadbeklädnad. Under inverkan av ljus och skugga skapas vackra schatteringar och kraftiga konturer på grund av profilgeometrin. Precisionen i tillverkningen av profilerna enligt detaljerad planering och fastställda panelmått garanterar ett optimalt och ekonomiskt montage på byggplatsen.

Download
Markera för nedladdning. Visa först? Klicka på medietitel önskas även per post Storlek Typ Språk Ändring
Välj allt Välj allt
  
RHEINZINK FASADBEKLÄDNAD
2 MB PDF Svenska 05.04.17
  
Kvalitet för generationer
3 MB PDF Svenska 12.02.14


RHEINZINK worldwide