Vinkelfals

Hier steht ein alternativer Text
  • Markant uppdelning av ytan genom ca 12 mm falsbredd

  • Vertikalt och diagonalt montage möjligt

  • Variabel utformning genom olika plåtlängder och framförallt plåtbredder

  • Läggning i korsfog eller spegeltäckning möjlig

  • Förprofilerade plåtar kan användas

  • Såväl koniska ytor som konkava och konvexa rundade ytor kan utföras

RHEINZINK-vinkelfals

RHEINZINK-falssystem förbinder de enskilda plåtarna i längsriktningen. Vinkelfals är regel inom fasadområdet. Den utmärker sig genom den kraftiga betoningen av falsen (bredd ca 12 mm). Vid kantningarna av profilerna och tillslutningen av falsen ger tillgången på maskiner ett rationellt arbetsförlopp. Olika plåtlängder och plåtbredder gör att man även kan skapa många olika specialformer.

Download
Markera för nedladdning. Visa först? Klicka på medietitel önskas även per post Storlek Typ Språk Ändring
Välj allt Välj allt
  
RHEINZINK FASADBEKLÄDNAD
2 MB PDF Svenska 05.04.17
  
Kvalitet för generationer
3 MB PDF Svenska 12.02.14


RHEINZINK worldwide