Zinkens historia

Inledning

Långt innan zink upptäcktes som metall användes zinkmalm vid tillverkningen av koppar-zinklegeringen mässing, och zinksalt användes i medicinska syften. Föremål av mässing är kända från Babylonien och Assyrien från det tredje årtusendet före Kristus, och från Palestina från tiden omkring 1400 till 1000 år f.Kr.

Den första blandningen av zink och koppar kan dateras till tiden omkring år 500 f.Kr. i ett smycke som påträffats på Rhodos. Även om zink sedan dess exempelvis använts vid mässingstillverkning, så dröjde det flera hundra år innan zink kunde identifieras som metall. Begreppet ”zink” etablerades först på 1600-talet när materialet återupptäcktes.

Zink framställdes först ur zinkkarbonat, som är ett zinksalt, eftersom zink i naturen uteslutande förekommer i form av förbindelser. Zink passade särskilt bra till legeringar med andra metaller och användes därför till en början som beståndsdel i mynt. Zinkmalm har visserligen används sedan bronsåldern, men det dröjde länge innan man insåg att zink är ett grundämne.  Fram till slutet av 1700-talet importerades zink från i första hand Indien, och ansågs väldigt dyrt.

Tidigare tillverkning och användning i Indien och Kina

Metallisk zink tillverkades i Indien omkring år 1200 e.Kr. Processen beskrivs som tillverkning av en ny, tennliknande metall. Zinkmalmen upphettades indirekt med träkol i en sluten smältdegel. Det bildades zinkånga, som kyldes av omgivningsluften i ett kondensationskärl under smältdegeln. Så bildades metallisk zink (bild 1).

Marco Polo (1254-1324) berättar om tillverkning av zinkoxid i Persien. På den tiden använde perserna en lösning av zinkvitriol (ZnSO4×7H2O) vid behandling av ögoninflammationer. Zinksulfat (ZnSO4) används även idag inom medicinen som adstringens och antiseptikum.

Hinduerna erkände år 1374 zink som ny metall, den åttonde metallen vid denna tid. Redan då fanns det en begränsad zinkproduktion och en motsvarande handel ...

Hela artikeln kan laddas ned i pdf-format.

 

Download
Markera för nedladdning. Visa först? Klicka på medietitel önskas även per post Storlek Typ Språk Ändring
Välj allt Välj allt
  
Kvalitet för generationer
3 MB PDF Svenska 12.02.14


RHEINZINK worldwide