Transport och förvaring på plats

RHEINZINK ska alltid transporteras och förvaras torrt och luftigt. Vid förvaring på byggarbetsplatsen ska inga våta presenningar eller plastfilm läggas över materialet eftersom detta kan leda till uppkomst av vitrost på materialet.

Var uppmärksam på följande när du använder vårt material:

  • Håll materialet torrt och luftigt även om det är övertäckt
  • Förvara på pallar med torrt underlag
  • Transporteras övertäckt på pallar

 

 

Håndtering og fingeravtrykk

Vid hantering av vårt material rekommenderar vi alltid användning av handskar. Detta förhindrar att svett och fingermärken fastnar på materialytan.

Beskyttelses folie

Om plattorna eller rullarna är belagda med skyddsfilm måste du ta bort filmen omedelbart efter monteringen. Plastfilmen måste tas bort i sin helhet eftersom det annars finns risk för fuktansamling under skyddsfilmen och uppkomst av vitrost på ytan.

Lagres tørt

RHEINZINK måste förvaras på en torr plats med god ventilation för att undvika att materialet blir fuktigt och att vitrost utvecklas på ytan. Detta gäller både vid förvaring på lager och på byggarbetsplatsen.

Vid hantering av vårt material rekommenderar vi alltid användning av handskar. Detta förhindrar att svett och fingermärken fastnar på materialytan.

Vid kall väderlek

När du arbetar med zink blir materialet kallsprött vid materialtemperaturer under 10 °C. Detta kan påverka materialets bockbarhet och formbarhet, och kan  leda till ytfrakturer och sprickor. Vid manuell bearbetning såsom handfalsning (slag med plastklubba och mothåll) krävs värmning t.ex. med varmluftspistol. Värm alltid materialet med varmluft när du arbetar med det under kalla förhållanden.

 

 

Bockning och formning av zink

När du bearbetar vårt material ska du tänka på att använda rätt bockningsradie.
Bockningsradien skall alltid vara väl tilltagen. Minst 2 mm vid 0,7 material och ökar i förhållande till materialtjockleken.

När du arbetar med zink blir materialet kallsprött vid materialtemperaturer under 10 °C. Detta kan påverka materialets bockbarhet och formbarhet, och kan  leda till ytfrakturer och sprickor. Vid manuell bearbetning såsom handfalsning (slag med plastklubba och mothåll) krävs värmning t.ex. med varmluftspistol. Värm alltid materialet med varmluft när du arbetar med det under kalla förhållanden.

Ytterligare vägledning finns i RHEINZINKs informationsbroschyrer om missfärgning och korrosion.

Metallskydd

Om användning av material som påverkar RHEINZINK inte går att undvika kan materialet behandlas med ett skyddsmedel för att förhindra en reaktion.

RHEINZINK har tagit fram ett flertal broschyrer med information om materialanvändning, rengöring och behandling. Du kan ladda ner dem från vår lista.

Download
Markera för nedladdning. Visa först? Klicka på medietitel önskas även per post Storlek Typ Språk Ändring
Välj allt Välj allt
  
Application News - Processing guidelines for RZ surface qualities
64 KB PDF English 03.12.18


RHEINZINK worldwide