Socialt ansvar

Soziale Nachhaltigkeit: Wichtiger Bestandteil des CSR-Managements und für RHEINZINK selbtsverständlich. Wir pflegen Partnerschaften zu Kunden, Lieferanten und unseren eigenen Mitarbeitern.

Socialt ansvarstagande

Vi lägger stor vikt vid våra relationer. Vi vill vara goda samarbetspartner för våra kunder och leverantörer och ser våra medarbetare som vår viktigaste resurs. De blir inte bara avlönade enligt gällande avtal, utan de erbjuds många goda möjligheter att kombinera sitt arbetsliv med den hektiska familjevardagen. Medarbetarnas tillfredsställelse visar sig genom ett stort personligt engagemang och en väldigt låg personalomsättning.

Att vi förblivit trogna vår produktionsort i Tyskland är också ett led i hållbarhetsarbetet. Sedan över fyrtiofem år finns vår produktion i Datteln, i utkanten av Ruhrområdet. Våra produkter marknadsförs och säljs via filialer och dotterbolag i trettio länder. Vi talar våra kunders språk, tillverkar enligt kundernas önskemål och erbjuder en skräddarsydd service.

Vår hållbara affärsverksamhet bekräftas genom vår CSR-certifiering (Corporate Social Responsibility) enligt den internationella standarden ISO 26000.RHEINZINK worldwide