Regenwasser ganz praktisch weiter genutzt werden: Versickerung über Mulden, Regentonnen oder für die Toilettenspülung. Mit Regenrinnen aus RHEINZINK ist das ohne Bedenken möglich.

Regnvatteninfiltration

Med hjälp av vattenmagasin och avvattningsrännor som konstrueras enligt gällande tekniska regler och bestämmelser blir infiltrationen av regnvatten på tak med zinkbeklädnad helt problemfri.

Varför är avvattningen en viktig fråga? Inom ramen för otaliga internationella forskningsprojekt som bedrivs av flera oberoende institut undersöks sedan några årtionden tillbaka de möjliga följderna av zink i regnvatten. Det enhälliga resultatet: Det finns inga nackdelar eller kritiska effekter.

  • Zink är ett av de tio ämnen som är vanligast förekommande i jordskorpan. I vattnet, luften och marken finns det därför en naturlig grundkoncentration av zink.
  • Efter järn är zink det viktigaste spårämnet och det är livsviktigt.
  • Zinkhalten i regnvattnet som rinner av RHEINZINK-takytorna har konstaterats ligga på dricksvattennivå. Varken i EU-riktlinjerna för dricksvatten eller i den tyska dricksvattenförordningen finns det några gränsvärden för zinkhalten.
  • Den naturliga bortsköljningen av takbeklädnadsämnen har minskat avsevärt under de senaste femton åren på grund av en kraftig minskning av det ”sura regnet” och den därigenom kontinuerligt förbättrade luftkvaliteten.
  •  Aktuella skrivelser från tyska Umweltbundesamtes (UBA) visar att endast 2 % av hela zinkmängden i omgivningen kring en zinkyta kommer från byggnadens beklädnad. Den andel som hamnar i marken är ännu lägre med 0,5 % och helt ofarlig.
  • Den mesta zinkmängden i marken eller vattnet är inte biotillgänglig, eftersom metallen naturligt binds till lermineraler, järnoxid och organiska ämnen.

Användning av regnvatten

Systemen för att spara och använda regnvatten är ytterligare en möjlighet att hantera nederbörden på ett ekologiskt och naturnära sätt. Utbudet av lösningar omfattar allt från den beprövade regntunnan till standardiserade, moderna regnvattensystem som rörtankar och cisterner. Systemen har olika storlek och utformning och kan anpassas till förhållandena på plats.

Regnvatten kan användas överallt där det inte krävs dricksvattenkvalitet: För att vattna trädgårdsanläggningar och växter, för spolning av toaletter och till tvättmaskiner.

Det finns mer information om det här på webbplatsen för  www.fbr.de

Produktbeskrivning och certifikat

De ekologiska egenskaperna hos RHEINZINK bedöms och certifieras av oberoende institut.

Fortsätt

RHEINZINK worldwide