Produktbeskrivning och certifikat

IBU Umwelt-Produktdeklaration (miljövarudeklaration eller Environmental Product Declaration EPD) enligt ISO 14025 Typ III och EN 15804

Redan i slutet av 90-talet deklarerades vårt material RHEINZINK, efter en omfattande utvärdering av hela livscykeln som utfördes vid det tyska institutet för byggnationer och miljö (Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)), som en miljövänlig byggprodukt enligt ISO 14025 typ III (miljövarudeklaration eller Environmental Product Declaration, EPD). Sedan januari 2013 har vi som en av de första metalltillverkarna miljövarudeklarationer enligt den nya normen EN 15804 (Hållbarhet hos byggnadsverk – Miljövarudeklarationer – Grundregler för produktkategorin byggprodukter) för våra produktserier PATINA LINE, PROTECT LINE och INTERIEUR LINE.

EPDs nach ISO 14025 Typ III och EN 15804 är grundmaterial för en ekologisk bedömning av en byggnad t.ex. för att göra en livscykelanalys inom ramen för det tyska certifieringssystemet DGNB.

www.bau-umwelt.de

www.dgnb.de

Internationell miljöprofil och BRE-certifikat

Den brittiska hållbarhetsbedömningen av byggnader BREEAM ”BRE Environmental Assessment Method” är för närvarande den ledande och mest använda certifieringsmetoden för byggnader.

RHEINZINK:s skivor och band är certifierade som miljövänlig byggprodukt av BRE Global (British Research Establishment Ltd.). Bedömningen grundar sig liksom EPD:n på en fullständig livscykelanalys av materialet (från vagga till grav). Miljöpåverkan räknas om i ”Ecopoints” per ton material.

Den totala utvärderingen görs på komponentnivå, dvs. omfattar alla ytterligare material som krävs för ett tak eller en fasad på en kvadratmeter. Här räknas även transport, underhåll, livslängd samt nödvändiga processer vid slutet av användningen in, för att beräkna miljöpåverkan baserat på en 60-årig användningsperiod (från vagga till avfallshantering). Resultatet visas i Ecopoints per kvadratmeter och översätts till lättolkade betyg från A+ till E. 

RHEINZINK:s tak- och fasadbeklädnad med stående skarvar fick högsta betyget: A+. Dessa och andra omdömen om tak- och fasadkomponeter från RHEINZINK hittar du online i den kostnadsfria databasen www.greenbooklive.com. Gå till Search all GBL och skriv RHEINZINK under Company Name.

C2C - Cradle to Cradle-certifikat

Sedan mars 2009 är RHEINZINK certifierat enligt kriterierna ”Cradle to Cradle”. ”Cradle to Cradle” baseras på filosofin att alla material inklusive restmaterial utan kvalitetsförlust kan omsättas till en ny produkt. Det innebär ett livscykelsynsätt från materialåtervinning till ny användning. Till skillnad från betydelsen av återvinning är grundtanken bakom ”Cradle to Cradle” att ett material återfår sitt ursprungliga värde och kan användas till ny, minst likvärdig, produkt (upcycling) och inte används på ett annat sätt med lägre värde (downcycling) eller till och med endast kan deponeras.

Genom detta eftersträvade tekniska och biologiska kretslopp undviker man att skapa avfall och belasta miljön. Dessutom är det ett krav att materialet under användningen, återmonteringen och återvinningen till en ny produkt, inte skapar några giftiga ämnen.

Tak- och fasadbeklädnader av RHEINZINK har fått statusen ”Bronze” av institutet MBDC. ”Cradle to Cradle”-certifieringen gäller alla RHEINZINK:s tak- och fasadprodukter inklusive det kompletta takavvattningsystemet i PATINA LINE. MBDC gör en årlig överprövning av statusen och en ny bedömning. Certifieringen enligt kriterierna i ”Cradle to Cradle” motsvarar kraven på en miljövänlig hantering inom företaget RHEINZINK.

www.braungart.com

Miljövarudeklaration (EPD)
Markera för nedladdning. Visa först? Klicka på medietitel önskas även per post Storlek Typ Språk Ändring
Välj allt Välj allt
  
Environmental product declaration CLASSIC - bright-rolled (brochure)
1 MB PDF English 04.12.18
  
Environmental product declaration PATINA LINE - blue-grey and graphite-grey (brochure)
2 MB PDF English 21.08.18
C2C-certifikat
Markera för nedladdning. Visa först? Klicka på medietitel önskas även per post Storlek Typ Språk Ändring
Välj allt Välj allt
  
Cradle to Cradle - Gutter and Downspouts (certificate)
681 KB PDF English 26.08.19
  
Cradle to Cradle - Roof and Façade (certificate)
682 KB PDF English 26.08.19


Regnvattensystem

Läs mer om infiltration och användning av regnvatten för tak som är täckta med RHEINZINK.

Fortsätt

RHEINZINK worldwide