Ekonomi

RHEINZINK optimiert ständig und fühlt sich ökonomisch nachhaltig verpflichtet: Energiemanagement, Wasser-Ressourcen und Workflow-Verbesserungen

Ekonomisk hållbarhet

Inom ramen för den ekonomiska hållbarheten handlar det om att bibehålla och öka det fysiska kapitalet. Det är vårt uttalade mål att hålla vår kunskap och vår image på en mycket hög nivå. Det samma gäller för vår miljöpolicy som är utformad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001, för vår energiledning (enligt ISO 50001), för vår vattenhushållning och vår innovationsanda.

Vårt företagsinterna EcoProfit-team har bland annat genomfört följande projekt under de senaste åren:

  • Energibesparingsprojektet sparade in ca 4 000 MWh under de senaste fem åren och kunde på så sätt undvika ca 2 360 ton koldioxidutsläpp – det motsvarar det årliga koldioxidutsläppet för ca 400 hushåll med två personer.
  • Genom en anläggning för användning av industrivatten och andra åtgärder minskades den årliga vattenförbrukningen med cirka 20 %.
  • Investeringarna i energi- och miljöprojekt under de senaste fyra åren uppgår till ca 800 000 EUR.
RHEINZINK worldwide