Vårt miljöansvar

RHEINZINK, en del av Grillo Group, producerar titanzink med olika ytskikt till tak, fasader och takavvattning.
Företaget grundades 1966 och har sin produktion i Datteln i Tyskland med försäljning över hela världen.

En framställningsprocess hand i hand med kontinuerliga förbättringar inom miljöskydd och energieffektivisering är av största vikt för RHEINZINK.
Följande punkter är särskilt viktiga för oss:

 • Överensstämmelse med relevant miljölagstiftning har högsta prioritet. Därför använder vi oss av ett särskilt kvalitetssäkringssystem.

 • Vi anstränger oss för att kontinuerligt utveckla och förbättra företagets miljömässiga hållbarhet. Med hjälp av miljövänlig och avancerad teknologi säkerställer vi en hållbar hantering av våra resurser.

 • Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra miljöföroreningar. När detta inte är möjligt gör vi stora ansträngningar för att begränsa miljöfarligt utsläpp.

 • Alla anställda på alla nivåer har en ansvarskänsla i förhållande till miljö och energieffektivisering. Personalen utbildas fortlöpande och ska bidra till en kontinuerlig förbättring inom miljö- och energieffektivisering.

 • Vid utvecklingen av våra produkter beaktas alla miljöaspekter innan ett projekt går vidare i utvecklingsprocessen.

 • Särskilt energiförbrukningen är en viktig punkt som noga följs upp genom hela processen.

 • All information som behövs för att förstå de miljömässiga konsekvenserna av företagets aktiviteter offentliggörs för allmänheten.
  Vi har en tät dialog med våra kunder och användarna, och ett nära arbete med myndigheterna.

 • Vi ser också till att våra samarbetsparter följer gällande miljömässiga standarder.


  Datteln, Tyskland 01/10/2015

 

 

RHEINZINK worldwide