Alingsås Tingsrätt

Alingsås Tingsrätt behövde förstora och förnya sina lokaler som är inrymda i en karaktäristik tegelbyggnad av arkitekt Adrian Pettersson från 1899.
Tingsrätten ligger i ett område med stora villor och en skolbyggnad från samma tidsepok alldeles utanför stadskärnan.
Byggnaden har tidigare under sent 50-tal fått en tillbyggnad i tegel som placerats som en flygel till det ursprungliga huset.

Ett nytt förslag med en ny tillbyggnad kopplad på andra sidan av det ursprungliga huset ritades av arkitekt Börje Falemo. Förslaget var i tegel och hade ett enkelt sadeltak med relativt flacka tak. Tingsrätten vill se alternativa fasadlösningar som anpassade sig till den ursprungliga byggnaden.
Vi blev tillfrågade att formge ett förslag på samma planlösning, Vårt förslag tar inspiration från de äldre branta taken som finns både på den ursprungliga byggnaden och på de kringliggande stora villorna. Byggnaden har flera åsar som lekfullt veckar sig över tingssalarna och även innesluter kommunikationen på våning, en trappa i volymen.

Takformen innehåller både branta och flacka lutningar, det ledde våra tankar till ett plåtmaterial. Vi insåg även att det är svårt att med nya tegelfasader närma sig det fina tegelarbete som återfinns i den ursprungliga byggnaden. Zinkplåt ger möjlighet att skapa en monolitisk volym med samma material på tak och väggar, det understryker formen och visar sin egen årsring samtidigt som det åldras vackert med värdighet. Väl lämpat för en domstolsbyggnad.

Taken har bandfalsad plåt medan fasaderna har fått skivtäckning med olika bredd på plåtarna. Variationen gav oss frihet att få en levande fasad och att kunna anpassa plåtarna till de förutbestämda fönsterplaceringarna, som var hårt styrda av den invändiga funktionen. Vi kunde arbeta med hela vertikala bredder mellan fönster och öppningar, och behövde aldrig ”klippa” i plåten, Skivtäckningen har också förskjutna horisontella falsar som ytterligare förstärker en småskalig och levande fasad.

Redan tidigt var vi intresserade av att arbeta med valsblank zinkplåt, som då skulle kunna patineras och få ett ädelt utseende, som en grånad och vis domare. Tack vare att vi har arbetat med olika bredder och förskjutna horisontella falser, så kommer detta att bidra till att det blir olika rinningar och patineringar, som gör att fasaden kommer att åldras lika vackert som den intilliggande tegelfasaden.
En variation i bredd på väggbeklädnaden är som på gamla brädväggar av trä, där man tog bredden på planken utifrån vad man fick ur trästocken, och därmed fick en levande och variationsrik fasad.

Då vi tidigare arbetat med Rheinzink vid ett flertal tillfällen kunde vi arbeta oss igenom en mängd olika detaljritningar som visar hur plåten skulle bockas och anslutas på ett sätt som var vår idé trogen.


Fritz Olausson
a r k i t e k t  SAR  MSA

Magnus Almung
a r k i t e k t  SAR  MSA

RHEINZINK worldwide