Välkommen till RHEINZINK

ÅRETS STOCKHOLMSBYGGNAD 2018

Val av fasad
Titanzinkplåt upplevs varm, enkel, men på samma gång exklusiv när den bearbetas, enkel, till skillnad från banal som det ofta kan bli med byggnader i tex korrugerad plåt. Titanzinkplåten svarar även mot de försäkringskrav som finns för Sisabs skolbyggnader med avseende på brandmotstånd (A-klass).

Inspiration till fasad
Arkitekturen som helhet behövde ett material som kunde ”svepas som en hud” för att tydliggöra det 45 graders gaveltema som återkommer i byggnaden och som relaterar till den befintliga byggnaden från 1914. Titanzinkplåten var svaret på detta.

Val av bearbetning
Vägg: skivtäckning med vinkelfals med tre olika bandbredder samt passbitar. skivlängd 3000mm med tvärfalser monterade i fallande längder. Ståndfalserna livar från mark till nock. Två likadana bandbredder monteras aldrig bredvid varandra. varje vertikal öppning i fasad skall utföras med vinkelfals vänd från öppningen. Gäller även stuprörsnischer.

Tak: Skivtäckning med dubbelfals och tre olika bandbredder samt passbitar. Skivlängd 3000mm med tvärfalser monterade i fallande längder. Ståndfalserna ska liva från tak ner till mark. Två likadana bandbredder monteras aldrig bredvid varandra.

Långbrodalsskolan vann även priset som årets Stockholmsbyggnad 2018

Fakta om zinken
20 ton RHEINZINK PROTECT Graphite-grey har använts till detta projekt.

Fakta om projektet
Arkitekt: Niras arkitekter
Beställare: SISAB
Plåtslagare: Carlssons Plåtslageri AB

RHEINZINK Teamet

RHEINZINK worldwide